Preskocit navigáciu

O nás


 • 1992
  • 31.10.1992 – vznik 3. Výzbrojnej základne v posádke Martin s podriadenými skladmi:
   • sklady munície Trenčín, Sklené, Hronsek, Nováky a Poprad – Kvetnica,
   • 38. poľný muničný sklad Lešť – Riečky,
   • sklad ženijnej munície Nové Mesto nad Váhom,
   • sklad špeciálneho materiálu Poprad – Stráže,
   • sklad výzbroje Moldava nad Bodvou,
  • Začatie vedenia evidencie munície v posádke NOVÁKY.
 • 1994
  • Začatie plnenia úloh opravárenskej a výrobnej činnosti.
  • Začatie budovania muničného archívu NOVÁKY.
  • Premenovanie 57. Muničného skladu NOVÁKY na 1. Muničnú základňu NOVÁKY.
 • 1995
  • Vznik 5. Výzbrojnej základne MARTIN s podriadeným skladom výzbroje MOLDAVA nad BODVOU.
  • Vznik Muničnej základne NOVÁKY a následné prepodriadenie muničných skladov.
  • Zahájenie činnosti Muničného polygónu Nováky.
 • 2002
  • Prepodriadenie 52. leteckej zásobovacej základne Maršová – Rašov pod Muničnú základňu Nováky ako muničný sklad.
 • 2003
  • Získanie Osvedčenia o akreditácii od Slovenskej národnej akreditačnej služby pre vykonávanie skúšania munície, jej elementov a povrchových ochrán.
 • 2005
  • Zrušenie MS Hronsek a MS Nové Mesto nad Váhom.
  • Získanie Národnej autority pre realizáciu úloh:
   • "Klasifikácia munície, výbušnín a obalov"
   • "Kvalifikácia výbušnín, munície a jej elementov"
 •  2006
  • Transformácia Muničnej základne NOVÁKY a Výzbrojnej základne MARTIN na ZÁSOBOVACIU ZÁKLADŇU MT-5 s veliteľstvom v Martine.
 • 2007
  • 1.1.2007 premenovanie základne na ZÁSOBOVACIU ZÁKLADŇU ZT – 5.
  • 1.10.2007 prepodriadenie Centra pre prípravu špecialistov EOD a testovanie munície pod CoE EOD VSVaP.
 • 2009
  • 1.7.2009 prepodriadenie ZZ ZT-5 pod veliteľstvo SVaP.
   •  30.6.2009 prepodriadenie jednotky EOD do podriadenosti CoE EOD GŠ OS SR,
   • vytvorenie Centra testovania munície u MS Nováky. 
 • 2010
  • Na základe Rozkazu prezidenta Slovenskej republiky č.2/2010 o zapožičaní čestného názvu zo dňa 16.apríla 2010 bol ZZ ZT-5 zapožičaný čestný názov "ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA GENERÁLMAJORA VILIAMA ŽINGORA". 
 • 2011
  • Vytvorenie Oddelenia skladovania materiálu PVaT Poprad,
  • Zrušenie Skladu výzbroje Moldava nad Bodvou
 • 2012
  • 20. výročie vytvorenia Zásobovacej základne ZT-5 Martin. 
 • 2013
  • Zrušenie Oddelenia skladovania materiálu PVaT Poprad
 • 2014
  • Prepodriadenie ZZZT5 pod Ú.L.Z. Trenčín.
  • Vnútorná reorganizácia základne-zmena názvu na "Zásobovaciu základňu II".
  • Vytvorenie-Centra metrológie a skúšobníctva Žilina
  •                   -Centra podpory Trenčín
 • 2015
  • Zrušenie M.S. Lešť

Skočiť na menu
Share